De definitie van kunst

Volgens Leo Tolstoj is kunst: ’een menselijke activiteit met als doel het doorgeven van de meest intense en beste gevoelens die in een mens kunnen opwellen’.

Zeer goed gezegd, is dat van Leo. Maar nog beter gezegd en waarin ik mezelf meer kan in spiegelen is het volgende: ‘de dromer moet er ten opzichte van ieder ding naar streven de duidelijke onverschilligheid te voelen die dat ding als ding bij hem oproept. Onmiddellijk instinctief uit ieder object of voorval datgene halen dat er droombaar aan is, en al wat er reëels in zit dood achterlaten in de buitenwereld. Zie daar wat de wijze in zichzelf moet zien te verwezelijken.

Fernando Pessoa